Ποινικό δίκαιο

Η απασχόλησή μας σε ποινικές υποθέσεις καλύπτει ευρύ, αλλά όχι όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου. Κυρίως ασχολούμαστε με εκείνες τις ποινικές υποθέσεις που συνδέονται με τον χώρο της οικονομίας (π.χ. εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, φορολογικά εγκλήματα) ή με αδικήματα που διαπράττονται σε σχέση με τη λειτουργία φορέων του δημοσίου (π.χ. υπηρεσιακά αδικήματα) ή του ιδιωτικού τομέα (π.χ. προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις ανθρωποκτονίας εξ αμελείας). Πρόκειται συχνά για δίκες που συνδέονται με την παράλληλη διεκδίκηση αποζημιώσεων σε άλλους δικαιοδοτικούς κλάδους, οπότε συντονίζουμε και διεκπεραιώνουμε τις απαραίτητες ενέργειες στην ποινική και την πολιτική δίκη.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το ποινικό δίκαιο:

  • Το αλλοδαπό δίκαιο στην ποινική δίκη, Θεσσαλονίκη, 1999.
  • 9+1 σκέψεις για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως, Ποινική Δικαιοσύνη 2006.203-209.