Είσπραξη απαιτήσεων

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό και συναλλακτικό περιβάλλον έχουν αυξηθεί ραγδαία οι διεθνείς συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των διεθνών αυτών συναλλαγών, προκύπτουν ιδίως σε περιόδους κρίσης πολύ συχνά προβλήματα κατά τη συνεργασία, ανεξόφλητα υπόλοιπα, αδυναμία πληρωμής και χρέη. Η εταιρία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυμούν την είσπραξη απαιτήσεων κατά οφειλετών που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, καθώς και σε ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν τη είσπραξη απαιτήσεών τους στο εξωτερικό. Περαιτέρω, προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες και σε περίπτωση που η υπόθεση χρειάζεται να επιλυθεί στο δικαστήριο, ακόμη και αν η δίκη θα γίνει στο εξωτερικό.

Συχνά η είσπραξη απαιτήσεως του δανειστή ενδέχεται να απαιτεί διεξαγωγή δικαστικών αγώνων σε διαφορετικά κράτη, στα οποία ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία. Διαθέτουμε μακρά εμπειρία στην διαδικασία κηρύξεως του αλλοδαπού τίτλου ως εκτελεστού στην Ελλάδα, το λεγόμενο exequatur, πετυχαίνοντας την έκδοση αποφάσεως από τα ελληνικά δικαστήρια, με βάση την οποία η εκτελεστότητα αλλοδαπού τίτλου ισχύει και στην ελληνική έννομη τάξη. Η διαδικασία αυτή απλοποιείται ακόμη περισσότερο και το exequatur παρακάμπτεται, ιδίως με την θέσπιση του «ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου» για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, που εισήχθη με τον Κανονισμό 805/2004, αλλά και με την θέσπιση διαδικασίας για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής που εισήχθη με τον Κανονισμό 1896/2006.