Εμπειρία

H συμβουλευτική εμπειρία της εταιρείας μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πελατών σε όλο τον κόσμο κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της παραγωγής, εμπορίας και διανομής ενέργειας, στον τομέα της γεωργίας, των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και στον τομέα των μεταλλικών προϊόντων.

 • Έχουμε συμβουλέψει μια ελβετική πολυεθνική εταιρία σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με αξιώσεις αξίας άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ έναντι αλλοδαπής Τράπεζας.
 • Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διεθνούς αντιδικίας έχουμε εκπροσωπήσει μια μεγάλη γερμανική εταιρεία σε μια υπόθεση δυσφημήσεως με αξιώσεις ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Έχουμε παράσχει τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, για θέματα που σχετίζονται με διαιτητική διαδικασία σχετικά με πιθανές αξιώσεις ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Έχουμε συνδράμει μια μεγάλη ελληνική τράπεζα για θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και μια ξένη Τράπεζα σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων που ελήφθησαν λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
 • Έχουμε εκπροσωπήσει μια γερμανική εταιρεία σε μια περίπλοκη υπόθεση εμπορικής αντιπροσωπείας και αθέμιτου ανταγωνισμού, η οποία κατέληξε στην παραίτηση από τις απαιτήσεις κατά των πελατών μας.
 • Έχουμε υποστηρίξει μια μεγάλη ελληνική εταιρεία στην απόκτηση της θυγατρικής μιας πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα.
 • Έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες σε διεθνείς υποθέσεις διαζυγίου και επιμέλειας, καθώς και σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής, εκπροσωπώντας συχνά τον εναγόμενο γονέα και επιτυγχάνοντας την παραμονή του παιδιού στην Ελλάδα.
 • Εχουμε υπερασπισθεί, συμβάλλοντας στην έκδοση αθωωτικών αποφάσεων, κατηγορουμένους σε δύσκολες υποθέσεις ανθρωποκτονίας από αμέλεια και σε υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου.
 • Εχουμε παράσχει τις υπηρεσίες μας σε υποθέσεις με σύνθετα ζητήματα κληρονομικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και υποθέσεων στις οποίες υπήρχε συνδυασμός ζητημάτων εταιρικού και κληρονομικού δικαίου.
 • Έχουμε φέρει σε πέρας με επιτυχία προσφυγές Ελλήνων πελατών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • Ο καθηγητής Ε. Βασιλακάκης έχει μέχρι σήμερα συμμετάσχει σε περίπου 20 διαιτησίες, στις περισσότερες από αυτές ως διαιτητής (συνολικής αξίας άνω των 3,5 δισ.ευρώ).