Εμπράγματο δίκαιο

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε Έλληνες ή αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να πουλήσουν ή να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και χειριζόμαστε όλα τα θέματα σχετικά με την εύρεση ακινήτου, την έρευνα στα οικεία Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, τον έλεγχο ως προς την ύπαρξη τυχόν πολεοδομικών ή άλλων αυθαιρεσιών, την διαπραγμάτευση και την μεταβίβαση της κυριότητας ή οποιουδήποτε άλλου εμπράγματου δικαιώματος. Ειδικότερα σε περιπτώσεις αλλοδαπών ή ομογενών που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ή να αξιοποιήσουν τουριστικά ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενδέχεται να ανακύψουν προβλήματα. Είμαστε εξοικειωμένοι με τα δυσχερή αυτά ζητήματα, καθώς επίσης και με θέματα σχετικά με την φορολογία ακινήτων και σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Επιπρόσθετα, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε υποθέσεις σχετικά με δικαστική διεκδίκηση ακινήτων, όπως για παράδειγμα σε διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές σχετικά με την κυριότητα ακινήτων, αλλά και σε σύνθετες αγωγές διανομής.

Δημοσιεύσεις σχετικές με το εμπράγματο δίκαιο

– Η νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, Χρονικά ιδιωτικού δικαίου 2002.201-209.